Missie en visie

Wij ondersteunen minder draagkrachtigen die financieel niet in staat zijn om in hun primaire levensbehoeften te voorzien. Wij bieden onder andere kleding, goederen, huisraad en diensten aan. Ook verwijzen wij indien nodig door naar (gemeentelijke) instanties en hulpverleners.

Door een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hiermee geholpen kunnen worden, willen wij de samenleving bewust maken van het belang van participeren. Ons uitgangspunt hierbij is: wat je weggeeft krijg je terug. De wet van oorzaak en gevolg.

 

Wat is freecycling?

De naam Freecycling is ontstaan uit de woorden "free" (gratis) en "recycling" (hergebruiken). Daarmee zijn we gelijk aanbeland bij wat wij doen; gebruikte kleding en spullen een tweede leven geven door deze gratis aan te bieden aan minder draagkrachtigen. Ook verkopen wij gedoneerde spullen om geld te genereren waarmee wij minder draagkrachtigen voorzien van hun eerste levensbehoeften.