Privacyverklaring Stichting Freecycling Almere

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij van onze cliënten verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Bescherming van uw gegevens

Stichting Freecycling Almere, hierna te noemen SFA, garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van onze website. Lid worden van onze cliëntengroep op Facebook is vrijwillig en niet verplicht. Als u lid van de Facebook cliëntengroep wordt is alles wat u op deze groep deelt voor uw eigen verantwoording.

Wat doen we met uw gegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt SFA gegevens vast zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. SFA gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Deze gegevens worden door SFA gebruikt voor de communicatie richting u.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een maandelijks ondersteunend boodschappenpakket, vragen wij u om de geboortedata van u, uw partner/kostendeler/huisgenoot en uw kinderen. Dit is nodig omdat wij de normen hanteren van het Nibud. Deze normen worden bepaald door de gezinssamenstelling en de leeftijd van de gezinsleden.

Bij toekenning evalueren wij ieder kwartaal uw gegevens. Wij zullen u via email benaderen en vragen of er wijzigingen zijn. Ook vragen wij (mochten wij deze nog niet ontvangen hebben) om officiële documenten die uw aanvraag kunnen onderbouwen.

Verder vragen wij van u en uw partner/kostendeler/huisgenoot de inkomsten, uitgaven en schulden. Door deze gegevens met ons te delen kunnen wij berekenen wat u per maand overhoudt en of u onder of boven de Nibud norm zit. Dit is mede bepalend voor de toekenning van een maandelijks ondersteunend boodschappenpakket.

Ook vragen wij of u in de WSNP zit, onder beschermingsbewind staat of een budgetcoach heeft en of u al hulp krijgt. Wij vragen dit omdat wij u eventueel door kunnen verwijzen naar (gemeentelijke) instanties die u hulp kunnen bieden weer inzicht te krijgen in uw financiën en u wellicht weer op weg kunnen helpen naar een gezonde financiële situatie.

Uw naam gebruiken wij om uw dossier goed te kunnen verwerken in onze administratie. Uw adres (straat en huisnummer) worden gebruikt om het maandelijks ondersteunend pakket te kunnen laten bezorgen door Picnic. Daarom delen wij dan ook uw adres en huisnummer met Picnic. Uw naam en andere persoonlijke gegevens worden niet met hen gedeeld.

De door u ingevulde aanvraagformulieren voor een maandelijks ondersteunend boodschappenpakket worden zorgvuldig bewaard bij onze penningmeester. Als u de maximale ondersteuning hebt bereikt worden alle door u ingeleverde formulieren aan u geretourneerd. Op uw verzoek willen wij deze ook voor u vernietigen.

Openbaar maken

SFA zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. In sommige gevallen zijn wij op grond van de wet verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Dit kan zijn de fiscus maar ook de politie. Echter zal de politie moeten aangeven op grond van welke regeling wij verplicht zijn bepaalde gegevens te verstrekken. Hierbij kan worden gedacht aan een bevel van de rechter-commissaris in strafzaken.

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Gegevens wijzigen

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op.

Websites van andere bedrijven

SFA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links op onze website aan SFA gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.

Wijzigingen in privacyverklaring

SFA houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.